Udviklingsprojekter

com&train deltager løbende i udviklingsprojekter med relation til kompetenceudvikling, videndeling og undervisning.

Nordplus Enable beskrivelse: Dette projekt har til formål at dele viden og praktiske erfaringer inden for iværksætteri, for dermed at kunne udstyre dårligt stillede voksne med de egenskaber og den viden, det kræver at være iværksætter. Projektets deltagere kommer fra nordiske og baltiske lande, og er hhv. NGO’er, SMV’er og voksenuddannelsescentre. Målgruppen for dette projekt er kvinder, der har været længe udenfor arbejdsmarkedet, handicappede, indvandrere og ældre.

 

Nordplus Enable web: https://enable-project.net/

Nordplus Enable FB: https://www.facebook.com/Nordplus-Enable-1215270828641957


Nordplus ICE Training beskrivelse: Dette projekt har til formål at indsamle og dele non-formelle undervisningsmetoder, der kan benyttes af undervisere, der skal undervise online. Undervejs i projektet vil vi indsamle erfaringer og tips og tricks til, hvordan undervisere nemmest kan flytte deres undervisning fra offline til online, og stadig motivere eleverne. Slutproduktet til være en online håndbog henvendt til voksne undervisere.

 

ICE Training web: https://www.ice-training.online/

ICE Training FB: https://www.facebook.com/onlineclassroomtoolkit


Nordplus Expromed beskrivelse: Dette er et roundtable projekt, der har til formål at bygge en bro mellem akademisk uddannelse og arbejdsmarkedet. Tesen er at iværksætteri kan være en af løsningerne; hvis de unge, nyuddannede i højere grad selv er med til at skabe deres jobs, kan de hurtigere få det job, de drømmer om, fremfor at skulle arbejde sig til 3-5 års erfaring før det kvalificerer sig til et job, der svarer til deres uddannelsesniveau. I løbet af projektet vil vi dele og udvikle forskellige konkrete undervisningsmodeller, som kan fungere på tværs af landegrænser.

 

Expromed web: https://expromed.mozello.com/

Expromed FB: https://www.facebook.com/groups/371905257728308